HOA TúC

HOA TúC Vietnamese Cuisine

order food online

Contactinformation

Bạn có thể chúng tôi qua số


Hoa Túc 

74/7 Hai Bà Trưng
Quận 1Hồ Chí Minh

Deliverytimes

Thứ Hai
11:00 - 22:00
Thứ Ba
11:00 - 22:00
Thứ Tư
11:00 - 22:00
Thứ Năm
11:00 - 22:00
Thứ Sáu
11:00 - 22:00
Thứ Bảy
11:00 - 22:00
Chủ Nhật
11:00 - 22:00